Közlemény

Értesítés az Általános Szerződési Feltételek módosításáról

Értesítés az Általános Szerződési Feltételek módosításáról

A módosítás hatályba lépésének időpontja: ÁSZF Törzs részének 7.11 pontja: 2024. április 30. I. Melléklete 5.3 pontja: 2024. május 1.

 

A módosítás okai:

 

A műsorterjesztési szolgáltatások, vezetékes internet, vezetékes hang díjcsomagok havidíjai (az ÁSZF Törzs 7.1.3 pontjában és a G Mellékletében meghatározott kedvezményes díjcsomagok esetén a kedvezményekkel csökkentett havidíjai) a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző év vonatkozásában közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően csökkennek vagy nőnek a tárgyév április hónapjában alkalmazott díjakhoz képest, kivéve a közszolgálati csomagok havidíjait és az i-TV előfizetések havidíjait. Mindennek megfelelően az Ön előfizetési díját az automatikus díjkorrekció nem érinti. Azonban az elmúlt 4 évben a településükön a Gazdasági Versenyhivatal határozata alapján csak egy alkalommal volt lehetőségünk változtatni a televíziós csomagok díjait. Az időszak jelentős költségnövekményei – áram díjának, műsorok beszerzési árának, üzemanyag árának jelentős emelkedése, valamint a munkabérek növekedése – azonban megkövetelik az üzemeltethetőség érdekében az előfizetői díjak ismételt változtatását.
 

A módosítás kivonatos leírása:
 

Az ÁSZF I. Melléklet 5.3 pontja alapján a kábeltelevíziós műsorterjesztési szolgáltatások havidíjai a területen az alábbiak szerint módosulnak:
 

Hűségidő nélkül:

A Maximum Tv csomag ára 660 Ft-tal 4990 Ft-ra módosul

A Praktikum Tv csomag ára 700 Ft-tal 3690 Ft-ra módosul
 

12 hónap hűségidővel:
 

A Maximum Tv csomag ára 660 Ft-tal 3990 Ft-ra módosul

A Praktikum Tv csomag ára 700 Ft-tal 2690 Ft-ra módosul
 

A jelenlegi díjváltoztatás nem érinti a HBO SUPER PAK, HBO SUPER MAXPAK, FILMBOX PAK és

Felnőtt csomagok árát.
 

Az Előfizető a jelen értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződését.

Az ÁSZF módosított szövege 2024.04.02-től tekinthető meg területi ügyfélszolgálatunkon és hivatalos honlapunkon, valamint telefonos elérhetőségünkön ügyfélszolgálatunk szóbeli tájékoztatást ad a változásokról.

 

Bízunk benne, hogy továbbra is a szolgáltatásunkkal elégedett Előfizetőink körében üdvözölhetjük Önt!

 

Hajdúböszörmény, 2024.03.25.
 

Kellemes kábeltelevíziós kikapcsolódást kívánva, tisztelettel:
 

Telefon:06(52)/229-190

Ügyfélszolgálat:4220, Hajdúböszörmény, Bocskai tér. 4

E-mail: ugyfelszolgalat@hbcom.hu


https://hbcom.hu/userfiles/file/aszf/El%C5%91fizet%C5%91i_ki%C3%A9rtes%C3%ADt%C5%91_Hajd%C3%BA7_el%C5%91fizet%C5%91knek.pdf
Vissza